Gemeentelijke Basisschool Koksijde

De school waar iedereen zich thuis voelt...

Nieuws

Drukke job? Geen probleem! Wij beschikken over voor-en naschoolse kinderopvang op school.

Verkeersveiligheid op school

Van jongs af aan proberen wij de kinderen bewust te maken voor de gevaren van het verkeer. Zo organiseren we jaarlijks een verkeersproject voor de lagere school. In de turnlessen en tijdens de sportweek worden de fietsvaardigheden getraind en de wegcode wordt onder de loep genomen in de lessen Wereldoriëntatie. Daarnaast wordt er in samenwerking met de politie Westkust een voetgangersexamen georganiseerd in de buurt van de school voor het 4de leerjaar. De leerlingen van het 5de trekken naar het militair domein waar ze een echt verkeersparcours kunnen afleggen en de oudsten van de school leggen een fietsexamen af in het derde trimester.

Alle leerlingen uit de lagere school hebben een eigen fluorescerend hesje aan wanneer ze te voet of met de fiets naar school komen of wanneer ze met de klas op uitstap gaan. Twee leerkrachten staan iedere middag en avond klaar om de fietsrij te begeleiden. Eén juf brengt de kinderen tot aan de Zeelaan, waar een begeleider hen op een veilige manier helpt oversteken. De andere juf rijdt met de kinderen richting de grote kerk in Koksijde-Bad, waar ze eveneens geholpen worden om over te steken. De kinderen die met de bus komen worden ook telkens afgehaald en veilig terug op de bus gezet door een leerkracht of begeleider.

Rondom de school geldt een zone 30 wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Tenslotte is de verkeersveiligheid erg verbeterd sinds er eenrichtingsverkeer geldt in de Abdijstraat.