Gemeentelijke Basisschool Koksijde

De school waar iedereen zich thuis voelt...

Nieuws

Drukke job? Geen probleem! Wij beschikken over voor-en naschoolse kinderopvang op school.

Ondersteuning

Zorgleerkracht taal
Zorgleerkracht wiskunde
ICT-coördinator
Zorgcoördinator
Bijzondere leermeesters turnen en zwemmen
Bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken
Bijzondere leermeester muzische vorming
Bijzondere leerkrachten leerlingenbegeleiding (pesten, sociale vaardigheid, ...)
Leerkracht A.T.N. (anderstalige nieuwkomers)