Gemeentelijke Basisschool Koksijde

De school waar iedereen zich thuis voelt...

Nieuws

Drukke job? Geen probleem! Wij beschikken over voor-en naschoolse kinderopvang op school.

Leerlingenraad 'De golfbreker'

Inspraak van leerlingen in het schoolgebeuren vinden we zeer belangrijk…  Daarom organiseren we een leerlingenraad, genaamd ‘Golfbreker’.   De kinderen van die leerlingenraad worden verkozen in de vorm van échte verkiezingen.
Alle leerlingen kunnen in echte stemhokjes gaan stemmen voor hun favoriete kandidaten uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Uiteindelijk wordt er uit iedere klas iemand verkozen om de belangen van de andere leerlingen te vertegenwoordigen. Belangrijke punten zoals netheid op de speelplaats en de toiletten, carnaval, inrichting speelplaats, eten in de refter, gezonde tussendoortjes, pesten op school… worden o.l.v. meester Ludo (zoco) en meester Peter (1A) met hen besproken.

De besproken punten gaan dan terug naar alle klassen van 1 tot en met 6 in de vorm van een klasparlement.  Zo krijgt iedereen het gevoel dat inspraak mogelijk is.

Op de foto zie je de leden van onze leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018:

  • achterste rij van links naar rechts : Lowie Victor (5B), Camille De Bruyne (6A), Lotte Calcoen (5C) en Arthur Shakeshaft (6C).
  • voorste rij van links naar rechts: Camée Berteloot (6B), Zidan Santens (6A), Maria Dewulf (4B) en Mathis De Pelsmaeker (4A).

 Leerlingenraad 02

De verkozen leerlingen van het 6de leerjaar zetelen ook in de kindergemeenteraad. Dit jaar werd één van hen, Camée Berteloot, zelfs verkozen tot kinderburgemeester.
De kindergemeenteraad komt regelmatig samen in de 'Kokpit' in het gemeentehuis om te vergaderen.

 Leerlingenraad 01