Gemeentelijke Basisschool Koksijde

De school waar iedereen zich thuis voelt...

Nieuws

Drukke job? Geen probleem! Wij beschikken over voor-en naschoolse kinderopvang op school.

Pedagogisch-didactisch

Om alle kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het burgerschap in onze complexe en steeds evoluerende samenleving, schenken wij bijzonder veel aandacht aan:

  • differentiatie
  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • muzische vorming (bv. schoolmusical, bespelen van muziekinstrumenten...)

Verder hebben wij oog voor:

  • de implementatie van de nieuwste leermethodes (nieuwe methodes Frans in 3de graad)
  • variatie van werkvormen (coöperatieve werkvormen, niveaulezen, peer tutoring, contractwerk,...)
  • moderne didactische leermiddelen (bv. pc’s, digitale schoolborden, iPad's,...)