Gemeentelijke Basisschool Koksijde

De school waar iedereen zich thuis voelt...

Nieuws

Drukke job? Geen probleem! Wij beschikken over voor-en naschoolse kinderopvang op school.

ICT

ICT heeft de laatste decennia een belangrijke plaats verworven in onze samenleving.
Omdat wij onze leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op de snel evoluerende samenleving, heeft de school heel wat aandacht voor de nieuwste technologieën.
Iedere week brengen de leerlingen van het 2de kleuterklasje t.e.m. het 6de leerjaar een bezoek aan de pc-klas. Naast een computerklas is er ook in iedere klas minstens één pc beschikbaar. Alle computers zijn aangesloten op het lokale netwerk en het internet. In de lagere school is er in iedere klas ook een digitaal schoolbord aanwezig. Deze borden zijn een enorme verrijking voor ons onderwijs: een digibord is niet alleen een belangrijk hulpmiddel om de wereld in de klas te halen, maar ook een heel interessant onderwijsleermiddel!
De ICT-coördinator probeert de leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de implementatie van deze nieuwste technologieën in het lessenpakket. De leerkrachten krijgen ook regelmatig de kans om zich bij te scholen op dit vlak.